Hoera, de bouw gaat van start!

12 maart '21

Goed nieuws voor de kopers van een woning in Witteberg fase 2! Alle opschortende voorwaarden zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst zijn vervuld en de bouw gaat naar verwachting in augustus 2021 van start. Dit betekent dat je als koper binnenkort naar de notaris kunt. Ontdek wat dit inhoudt.

image alt

Opschortende voorwaarden

Yes, er is aan alle opschortende voorwaarden voldaan! Dit betekent dat de bouw van start gaat. Maar wat zijn de opschortende voorwaarden eigenlijk?

  1. De omgevingsvergunning is onherroepelijk. Dit betekent dat de vergunning niet meer ingetrokken kan worden.
  2. Alle woningen zijn verkocht. Dat betekent dat aan de verkoopdrempel van (minstens) 70% wordt voldaan.
  3. De grond is bouwrijp, oftewel: geschikt om op te bouwen.
  4. De aannemer beschikt over een door Woningborg afgegeven planacceptatie.

image alt

Wat staat je te wachten?

Ben jij koper van een van de woningen? Dan ontvang je e-mailberichten met alle informatie. De kopersbegeleider informeert je verder tijdens de bouwperiode.

Wat speelt er? Laatste nieuws
Hoe nu verder? Over een woning kopen