De bouwnummers van Witteberg Fase 2 staan nu online! Je kunt vanaf nu meer informatie inzien, zoals het woonoppervlak en de grootte van de tuin. Kies jouw favoriet en plaats 'm op je wensenlijst.

Bekijk woningen
image alt

Nieuw: de wensenlijst

Er is een nieuwe functionaliteit op de website beschikbaar: de Wensenlijst. Deze vervangt de favorieten zoals ze in eerder in je account te vinden waren. Je kunt nu specifieke bouwnummers bewaren in je eigen wensenlijst.

Tot voor kort was een favoriet ook automatisch gekoppeld aan een belangstelling voor een project. Met de introductie van de wensenlijst is dit niet meer het geval. Plaats je een woning op de wensenlijst, dan plaats je de woning ook echt alleen op een wensenlijst. Heb je belangstelling voor een project? Dan moet je je nog aanmelden als geïnteresseerde. Dit doe je via het invulveld onderaan de pagina. Ter geruststelling: oude aanmeldingen voor een project via een favoriet, blijven bestaan.

image alt

Inschrijven als belangstellende = meer kans

Bij de toewijzing van een woning hanteren we als criteria eerst het aantal kandidaten per bouwnummer. Is er 1 kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten, dan volgt een 2e beoordeling. Kandidaten die bij start verkoop een financiële check hebben geüpload krijgen voorrang. Hebben alle kandidaten een financiële check gedaan? Dan kijken we naar het moment van aanmelden als belangstellende voor de betreffende deelfase die in verkoop gaat. Het is dus altijd aan te raden om je vrijblijvend in te schrijven als belangstellende.

Een woning kopen Zo werkt dat
Hier wonen Bekijk woningen